Пряма геодезична задача /location

Отримання точки по азимуту і відстані, пряма геодезична задача - обчислення координат деякої точки, що лежить на земній поверхні (фактично на еліпсоїді), за заданими координатами іншої точки, а також відстані і напрямку, що з'єднує ці точки.

Схема запиту

https://api.visicom.ua/data-api/5.0/core/location.[format]?[start|s][&azimut|a][&distance|d]

Параметри запиту

ПараметрОпис
start|sБазова точка. Базова точка. Ідентифікатор об'єкта або геометрія в форматі WKT з кількістю вершин не більше 250. Для точок можливий спрощений запис у вигляді lng,lat. Для ліній і полігонів обчислюється центроїд.
azimut|aАзимут (дирекційний кут) — в градусах.
distance|dДистанція в метрах.
formatФормат даних (json, csv).

Відповідь на запит

У відповідь повертається GeoSJON-об'єкт, що описує шукану точку. Схема відповіді.

Приклад

Отримати точку, віддалену на 5 км на південний захід від Лаврської дзвіниці:

https://api.visicom.ua/data-api/5.0/core/location.json?start=30.55631,50.43474&azimut=225&distance=5000&key=YOUR_AUTHORITY_KEY