Повний опис об'єкта /feature

Отримання геометрії і всієї інформації по об'єкту. Пошукові запити /search або /geocode повертають тільки основну інформацію по об'єктах, без геометрії.

Схема запиту

https://api.visicom.ua/data-api/4.0/[lang]/feature/[id].[format][?key][&callback]

Параметри запиту

ПараметрОпис
langМова відповіді. Одна з (uk, en, ru).
idІдентифікатор об'єкта.
formatФормат даних (json, csv).
geometryПараметр вказує, чи повертати у відповіді геометрію об'єкта. Може приймати значення: no - не повертати геометрію (поле geometry відсутнє). Якщо параметр не вказано, то геометрія у відповіді є.
callbackІм'я функції для JSONP запиту до сервера.

Якщо об'єкт із вказаним id не знайдений — повертається код НТТP 404. В параметрі id можна передати кілька ідентифікаторів об'єктів, розділених комою. Максимум 250.

Відповідь на запит

Структура відповіді на запит feature залежить від значення параметра categories. Дивись посилання на схеми відповідей в описі /search.

Приклади

https://api.visicom.ua/data-api/4.0/uk/feature/POIA1KIGKN.json?key=YOUR_API_KEY