Повний опис об'єкта /feature

Отримання геометрії і всієї інформації по об'єкту. Пошуковий запит /geocode повертає тільки основну інформацію по об'єктах, без геометрії.

Схема запиту

https://api.visicom.ua/data-api/5.0/[lang]/feature/[id].[format][?key][&callback]

Параметри запиту

ПараметрОпис
langМова відповіді. Одна з (uk, en, ru).
idІдентифікатор об'єкта. У параметрі можна передати кілька ідентифікаторів об'єктів, розділених комою. Максимальна кількість об'єктів - 250.
formatФормат даних (json, csv).
geometryПараметр вказує, чи повертати у відповіді геометрію об'єкта. Може приймати значення: no — не повертати геометрію (поле geometry відсутнє). Якщо параметр не вказано, то геометрія до відповіді включається.
callbackІм'я функції для JSONP запиту до сервера.

Відповідь на запит

Структура відповіді на запит feature залежить від значення параметра categories. Дивись посилання на схеми відповідей в описі /geocode.

Приклади

https://api.visicom.ua/data-api/5.0/uk/feature/POIA1KIGKN.json?key=YOUR_API_KEY